CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIÓ BẦU CHO ANH NGUYỄN VĂN KIÊN

Cung cấp cây Dó Bầu cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống Dó Bầu cho khách hàng ở Bình Phước. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp 420 cây Gió Bầu cho anh Nguyễn Văn Kiên ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây là lần cung cấp cây giống thứ hai cho anh Kiên trong mùa mưa này. Trong đơn hàng lần trước, … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Cung cấp cây Điều giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều giống cho khách hàng quen ở Bình Dương. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp 200 cây Điều cho anh Nghĩa ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trước đây, anh Nghĩa cũng đã mua cây giống ở vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn. Sau khi mua đợt ấy, anh thấy chất … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO CÔNG TY LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

IMG_5305

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây Điều giống cho một doanh nghiệp ở Bình Dương. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp cây Điều giống cho khách hàng. Đó là hợp đồng cung cấp 1000 Cây Điều cho công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngay khi … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY DẦU RÁI CHO TRẠI GÀ TAM LẬP, BÌNH DƯƠNG

Cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Dương. Tiếp tục các đơn hàng cung cấp cây giống lâm nghiệp cho các khách hàng ở Nam Bộ. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa cung cấp cây 100 cây Dầu Rái (cao 2m), 100 Xà Cừ cho Trại Gà Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau khi thống nhất … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP GIÁ TỴ CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH PHƯỚC

IMG_5196

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây giống lâm nghiệp Giá Tỵ cho khách hàng ở Bình Phước.  Ngoài những cây lâm nghiệp quen thuộc như: Sưa Đỏ, Điều, Cẩm Lai,...công ty Cây Xanh Gia Nguyễn còn có những hợp đồng cung cấp cây giống lâm nghiệp khác như: cây Trôm, Sao Đen, Giá Tỵ... Mới đây, công … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP CHO ANH LÊ XUÂN VINH

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Phước. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp 100 cây Điều, 100 cây Sao, 50 cây Trôm cho anh Lê Xuân Vinh ở Phước Long, Bình Phước. Ngay khi ký hợp đồng, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn bốc cây và vận chuyển đến nhà … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP CHO CHỊ LÊ NGỌC THỦY

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp các loại cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Phước. Cung cấp 80 cây Giáng Hương, 43 cây Gõ Đỏ, 10 cây Cẩm Lai, 2 cây Phi Lao cho chị Lê Ngọc Thủy ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay sau đó, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã cho người bốc cây và vận … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY DẦU RÁI CHO ANH LÊ VĂN DŨNG

Cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Dương. Bình Dương là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Đất đai Bình Dương rất đa dạng, phong phú về chủng loại và rất màu mỡ, phù hợp với … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIỐNG CHO CHỊ NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Phước. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp 450 cây Gió Bầu, 50 cây Sưa Đỏ cho chị Nguyễn Thùy Dương ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay khi đơn hàng được ký kết, công ty đã cho người bốc và vận chuyển … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO ANH LÝ NÔ

Cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Phước. Bình Phước là tỉnh có lợi thế trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như điều… Tuy nhiên, do giá cả không ổn định khiến nhiều hộ dân chặt cây Điều, chuyển sang trồng cây khác. Hiện nay, được sự … [Read more...]