CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY KEO LAI CHO CHỊ TRẦN THỊ ĐẮC

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống Keo Lai cho khách hàng ở Bình Dương. Theo các hộ trồng Keo Lai, loại cây này có giá trị kinh tế bền vững. Phát triển diện tích trồng Keo Lai trên diện tích đất chưa có cây rừng đang được nhà nước khuyến khích. Cách làm này là hình thức xen canh cây rừng trên đất rừng … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY DẦU RÁI CHO DNTN PHƯƠNG HÒA

Cung cấp cây lâm nghiệp cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp, cây công trình cho khách hàng ở Đak Lak. Trong mùa mưa vừa qua, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã có nhiều hợp đồng cung cấp cây giống Online. Không những có các đơn hàng cung cấp cây giống ở các tỉnh Nam Bộ, mà còn ở các tỉnh Tây Nguyên. Nối tiếp những đơn … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIỐNG SƯA ĐỎ CHO KHÁCH HÀNG

Cung cấp cây giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây giống Sưa Đỏ cho khách hàng ở Bình Phước. Những ngày cuối mùa mưa, người dân Bình Phước tiếp tục đến vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn để mua cây giống Sưa Đỏ về trồng. Cây Sưa Đỏ vẫn có sức hút lớn đối với người dân. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY SƯA ĐỎ CHO ANH HÀ DUY TỪ

Cung cấp cây Sưa Đỏ cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống Sưa Đỏ cho khách hàng ở Bình Phước. Cây Sưa Đỏ là cây gỗ rừng nhưng sinh trưởng tương đối nhanh, phụ thuộc vào vùng miền và độ phì nhiêu của đất mà cây có thể lớn rất nhanh và có lõi sớm. Mặc khác, để cây Sưa Đỏ có thể thu được gỗ nhanh bạn cần phải … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY KEO LAI CHO ANH NGUYỄN VĂN TƯƠI

Cung cấp cây Keo Lai cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây Keo Lai cho khách hàng ở Bình Phước. Trong mùa mưa vừa qua, ngoài cây Điều và cây Sưa Đỏ được khách hàng mua nhiều, thì công ty Cây Xanh Gia Nguyễn còn bán nhiều cây giống lâm nghiệp khác. Những cây lâm nghiệp như: Cẩm Lai, Gõ Đỏ, Giáng Hương, Keo Lai...cũng được … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY GIÓ BẦU CHO ANH NGUYỄN VĂN KIÊN

Cung cấp cây Dó Bầu cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống Dó Bầu cho khách hàng ở Bình Phước. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp 420 cây Gió Bầu cho anh Nguyễn Văn Kiên ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đây là lần cung cấp cây giống thứ hai cho anh Kiên trong mùa mưa này. Trong đơn hàng lần trước, … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Cung cấp cây Điều giống cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều giống cho khách hàng quen ở Bình Dương. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp 200 cây Điều cho anh Nghĩa ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trước đây, anh Nghĩa cũng đã mua cây giống ở vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn. Sau khi mua đợt ấy, anh thấy chất … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO CÔNG TY LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

IMG_5305

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây Điều giống cho một doanh nghiệp ở Bình Dương. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp cây Điều giống cho khách hàng. Đó là hợp đồng cung cấp 1000 Cây Điều cho công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Dương ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ngay khi … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY DẦU RÁI CHO TRẠI GÀ TAM LẬP, BÌNH DƯƠNG

Cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp cho khách hàng ở Bình Dương. Tiếp tục các đơn hàng cung cấp cây giống lâm nghiệp cho các khách hàng ở Nam Bộ. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa cung cấp cây 100 cây Dầu Rái (cao 2m), 100 Xà Cừ cho Trại Gà Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau khi thống nhất … [Read more...]

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP GIÁ TỴ CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH PHƯỚC

IMG_5196

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp cây giống lâm nghiệp Giá Tỵ cho khách hàng ở Bình Phước.  Ngoài những cây lâm nghiệp quen thuộc như: Sưa Đỏ, Điều, Cẩm Lai,...công ty Cây Xanh Gia Nguyễn còn có những hợp đồng cung cấp cây giống lâm nghiệp khác như: cây Trôm, Sao Đen, Giá Tỵ... Mới đây, công … [Read more...]