CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU Ở BÌNH DƯƠNG | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU Ở BÌNH DƯƠNG

Cây Điều là cây nông nghiệp chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ. Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn có nhiều đơn hàng cung cấp cây Điều cho người dân.

Điều là cây công nghiệp quan trọng ở nước ta. Vùng Ðông Nam Bộ được coi có điều kiện sinh thái và sản xuất ổn định và phù hợp nhất với cây Điều. Hiện nay, giá hạt Điều đã dần dần ổn định nên người dân đã yên tâm trồng và sản xuất loại cây lâm nghiệp này.

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng.

Trong mùa mưa vừa qua, bên cạnh bên Sưa Đỏ, cây Điều được người dân Nam Bộ mua về trồng tương đối nhiều. Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn vừa có đơn hàng cung cấp 250 cây Điều cho anh Thành ở Phú Giáo, Bình Dương.

Khi hai bên đã thống nhất giá cả, Cây Xanh Gia Nguyễn vận chuyển cây Điều giống đến tận nhà anh Thành. Số lượng cây Điều giống không nhiều nên công việc được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi.

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng.

Việt Nam hiện đang trở thành nước xuất khẩu nhân điều đứng đầu trên thế giới, tuy nhiên chất lượng hạt điều nước ta vẫn chưa cao. Có nhiều nguyên nhân như do ảnh hưởng khí hậu – thời tiết, tính chất đất và đầu tư chăm sóc chưa đúng quy định kỹ thuật. Ngoài ra, chất lượng giống Điều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hạt Điều.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn chuyên cung cấp cây Điều giống có tính thích nghi rộng, sức chịu hạn và sâu bệnh khá cao. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với các bạn.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU Ở BÌNH DƯƠNG

 

Leave a Reply