CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO CHỊ HOÀNG THỊ HUYỀN | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO CHỊ HOÀNG THỊ HUYỀN

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây Điều cho khách hàng ở Đồng Phú, Bình Phước.

Cây Điều là cây lâm nghiệp quan trọng ở miền Nam nước ta. Cây không chịu được giá rét, dưới 7 – 80C cây ngừng sinh trưởng, do đó điều chỉ phát triển tốt ở miền Nam nhờ khí hậu phù hợp. Điều không những là cây thực phẩm quý, cho vị thuốc tốt mà còn là cây phủ xanh đất trồng đồi trọc, cây chắn gió, chắn cát.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp 100 cây Điều cho chị Hoàng Thị Huyền ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngay khi hợp đồng ký kết, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cho người bốc và vận chuyển cây Điều giống đến nhà khách hàng.

Cung cấp cây Điều cho khách hàng.

Cây Điều là một trong những cây trồng quan trọng cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Một vài năm gần đây diện tích điều bị giảm vì năng suất điều thấp làm cho nông dân ít mặn mà đối với loại cây này. Có những địa phương đốn bỏ điều chạy theo những cây trồng có giá bán cao hơn.

Trong mùa mưa vừa qua, công ty Cây Xanh Gia Nguyên đã tiến hành ghép cây Điều giống để phục vụ bà con nông dân. Nhờ áp dụng biện pháp kỹ thuật trong việc ghép Điều, vì vậy cây Điều giống tại vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyên có tỷ lệ đậu trái cao, để góp phần cải thiện năng suất Điều.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU CHO CHỊ HOÀNG THỊ HUYỀN

Leave a Reply