CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG

Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp Cây Điều Giống cho khách hàng ở Bình Phước.

Trước đây, Điều được xem là cây xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, là cây phủ xanh đất trống đồi trọc. Từ nhiều năm nay, cây Điều ở tỉnh Bình Phước được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương. Tuy có những biến động trên thị trường nhưng người dân vẫn tiếp tục mua cây Điều giống về trồng.

Tuy đã qua mùa mưa, nhưng công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục có đơn hàng cung cấp cây Điều giống cho khách hàng. Đơn hàng lần này sẽ cung cấp 300 Cây Điều cho anh Hải ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngay sau đó, công ty đã bốc và vận chuyển cây giống đến nơi khách hàng yêu cầu.

cây điều giống

So với các huyện khác thì người dân ở huyện Bù Đăng vẫn đang tiếp tục phát triển diện tích trồng Điều của mình. Nhờ áp dụng những mô hình trồng Điều xen canh với các loại cây khác đã góp phần vào gia tăng kinh tế. Với ưu thế về diện tích trồng, đất đai màu mỡ, năng suất và chất lượng Điều ở Bù Đăng rất cao, người dân cũng yên tâm hơn trong việc trồng cây Điều.

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp các loại Cây Giống Điều Ghép trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ. Thực tế, người dân muốn cải thiện năng suất cây Điều thì trước hết phải chọn ra những giống tốt nhất phù hợp với từng vùng trồng và phải thay thế cây trồng hạt bằng cây ghép.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY ĐIỀU GIỐNG CHO KHÁCH HÀNG

Leave a Reply