CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp Cây Công Trình và Cây Giống Lâm Nghiệp cho khách hàng ở Bình Dương.

Trong mùa mưa vừa qua, cây Sưa và cây Điều là hai loại cây lâm nghiệp được nhiều người đến Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn mua về trồng. Ngoài hai loại cây này, các loại cây công trình cũng được khách hàng mua về trồng.

Mới đây, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng cung cấp 40 cây Hoàng Nam, 50 cây Dầu Rái, 100 cây Điều, 150 cây Sưa Đỏ cho anh Nghĩa ở Phú Giáo, Bình Dương. Để đảm bảo uy tín và đúng thời gian mà khách hàng yêu cầu, ngay sau đó công ty đã cho người bốc cây và vận chuyển đến nhà anh Nghĩa. Công việc hoàn thành nhanh chóng với sự an toàn và hiệu quả.

 Công ty cung cấp cây giống cho khách hàng.

Cây Sưa Đỏ và cây Dầu Rái là hai loại cây giống lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao trên thị trường. Gỗ của ha loại cây này rất tốt, bền, không mối mọt, không biến hình, độ ổn định cao, nên rất thích hợp làm đồ sử dụng trong gia đình. Riêng với cây Điều là cây chủ lực của tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Sau một thời gian chặt phá, người dân cũng đã quay lại trồng loại cây này.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn rất vui khi là nhà cung cấp Cây Giống Lâm Nghiệp, Cây Xanh uy tín trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP CHO KHÁCH HÀNG Ở BÌNH DƯƠNG

Leave a Reply