CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY SƯA ĐỎ Ở BÌNH PHƯỚC | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY SƯA ĐỎ Ở BÌNH PHƯỚC

Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây giống lâm nghiệp Sưa Đỏ, Gỗ Trắc…cho khách hàng ở Bình Phước.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn ký kết hợp đồng cung cấp 1000 cây Sưa Đỏ, 100 cây Cẩm Lai, 100 cây Gỗ Trắc cho bác Bế Xuân Thăng ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

cay-xanh-gia-nguyen

Đây là hợp đồng Online tiếp theo mà Cây Xanh Gia Nguyễn đã ký kết trong thời gian qua. Con của bác Thăng hiện đang làm việc ở quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. Sau khi xem trang Web của Cây Xanh Gia Nguyễn đã đến vườn ươm của Cây Xanh Gia Nguyễn ở xem cây. Bác Thăng thấy chất lượng cây giống tốt và đã thống nhất về giá cả nên quyết định mua cây giống.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Cây Xanh Gia Nguyễn đã cho nhân công bốc và vận chuyển cây giống đến nhà bác Thăng. Số lượng cây giống lần này nhiều, nhưng nhờ nỗ lực làm việc nên công việc được hoàn thành đúng thời gian.

cung-cap-cay-sua-do-cam-lai

Vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn là địa chỉ cung cấp Cây Giống Lâm Nghiệp đáng tin cậy trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi có rất nhiều hợp đồng Online. Điều này thể hiện uy tín thương hiệu của Cây Xanh Gia Nguyễn đang ngày càng mở rộng trên khắp các tỉnh Nam Bộ.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY SƯA ĐỎ Ở BÌNH PHƯỚC

Leave a Reply