CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG CÂY NỀN VIỀN TẠI KHU DÂN CƯ – HIỆP BÌNH PHƯỚC | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG CÂY NỀN VIỀN TẠI KHU DÂN CƯ – HIỆP BÌNH PHƯỚC

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn trồng các loại cây nền viền cho khu dân cư Hiệp Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh.

cây xanh gia nguyễn, cây công trình, cỏ thảm, cây Ắc Ó, Cô Tông, Chuỗi Ngọc Vàng, Cỏ Đậu Phộng

Sau khi hoàn thành việc trồng cây Cau Vua cho khu dân Cư Hiệp Bình Phước, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn tiếp tục hợp đồng trồng các loại cây nền viền cho khu dân cư. Cây nền viền sẽ giúp cho khuôn viên xanh mát, điều hòa không khí và cải tại đất rất tốt.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn sẽ trồng 3645 bịch Ắc Ó, 832 bịch Cô Tông, 900 bịch Chuỗi Ngọc Vàng, 354 m2 Cỏ Đậu Phộng tại Khu Dân Cư Vạn Phúc – Hiệp Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh cho công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Vạn Phúc.

cây xanh gia nguyễn, cây công trình, cỏ thảm, cây Ắc Ó, Cô Tông, Chuỗi Ngọc Vàng, Cỏ Đậu Phộng

Ngay sau đó, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn nhanh chóng vận chuyển các loại cây nền viền đến địa điểm để trồng. Việc trồng được diễn ra đúng theo quy trình trồng cỏ thảm. Sau khi san lấp mặt bằng, nhân công rải một lớp tro trấu để cỏ sống và phát triển tốt.

Sau đó, cỏ ra thành từng miếng nhỏ khoảng 5cm x 5cm, ấn cỏ xuống đất sao cho rể cỏ bám vào đất và giữ các miếng cỏ có khoảng cách đều nhau. Cuối cùng, dùng đầm (làm bằng gỗ) đầm cho mặt cỏ được bằng phẳng, rể cỏ bám chặt vào đất. Sau khi hoàn thành công việc trồng cây, nhân công tưới đủ nước cho cỏ thảm.

>>> HÌNH ẢNH CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN TRỒNG CÂY NỀN VIỀN TẠI KHU DÂN CƯ – HIỆP BÌNH PHƯỚC

Leave a Reply