TRỒNG SANH Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 2 | CÂY XANH GIA NGUYỄN

TRỒNG SANH Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 2

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, cây sanh, Đồng Xoài, KCN Đồng Xoài

Tuần trước, Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã hoàn thành cơ bản hoạt động trồng cây tạo khuôn viên tại cổng chào Khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Công ty tạo được uy tín nên đã trúng thầu tiếp tục thi công trồng thêm các cây Sanh tại Văn phòng Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Xoài 2 nằm bên trong công trình này.

Những cây Sanh khá lớn trong vườn mà Cây Xanh Gia Nguyễn chăm sóc hằng ngày đã được chọn để mang đến công trình trồng mới. Những cây Sanh khá đẹp, khỏe, đủ tiêu chuẩn để sống ở môi trường đất mới đã được chọn.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, cây sanh, Đồng Xoài, KCN Đồng Xoài
Hình ảnh cây Sanh đang chờ được vận chuyển tới công trình

Cây lớn và nặng nên không thể vận chuyển, bốc lên xe bằng sức người. Vì vậy, Cây Xanh Gia Nguyễn đã huy động xe cẩu tới để bốc dỡ, đưa cây lên xe chuyển đến công trình. Trong thời gian ngắn cây đã được vận chuyển đến Khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Và công đoạn trồng cây chủ yếu cũng do xe cẩu làm một cách nhanh gọn.

Nhưng để cây có thể sống và phát triển bình thường ở môi trường mới thì bàn tay chăm sóc của các anh em công nhân là không thể thiếu được. Ngay sau khi cây được trồng xuống, cần phải chỉnh sửa cây theo hướng phù hợp, rồi lấp đất, bón phân, tưới nước cho cây.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, cây sanh, Đồng Xoài, KCN Đồng Xoài
Cây Sanh to lớn đươc Cây Xanh Gia Nguyễn dùng cần cẩu đưa tới công trình

Quá trình trồng những cây lớn như cây Sanh ở đây đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc ngay những bước đầu là rất quan trọng. Bởi đây là những cây có giá trị cao, nếu cây bị héo hay không sống được thì thiệt hại của Công ty không ít. Không những vậy còn ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Vì vậy mọi công đoạn trồng cây điều được Cây Xanh Gia Nguyễn thực hiện cẩn thận, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nhờ sự hiểu biết và kinh nghiệm của người quản lý.

>>> HÌNH ẢNH TRỒNG SANH Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 2

Leave a Reply