CẢM NHẬN CỦA NGUYỄN TƯỜNG PHƯƠNG VỀ CÂY XANH GIA NGUYỄN

Cây xanh Gia Nguyễn, Cây công trình, cây giống lâm nghiệp, Nguyễn Công Quang, thiên nhiên

  "Muốn làm nhà cửa tốt Phải ra sức trồng cây Chúng ta chuẩn bị từ nay Dăm năm sau sẽ bắt tay dựng nhà" Hồ Chí Minh Những câu thơ trên được Bác Hồ viết để kêu gọi người nông dân trồng cây. Và tôi đã được gặp gỡ một con người rất xứng đáng với những dòng thơ tâm đắc ấy, đó là chú … [Read more...]

CẢM NHẬN CỦA VƯƠNG THANH XUÂN VỀ CÂY XANH GIA NGUYỄN

giá trị cho xã hội, gia đình tuyệt vời, giỏi về làm kinh tế, sắc màu của thiên nhiên, vườn cây

Không những rất giỏi về làm kinh tế, chú còn có một gia đình tuyệt vời. Những đứa con của chú rất ngoan, chăm chỉ học tập, biết định hướng rõ ràng cho tương lai. Đó cũng là nhờ công chăm sóc, dạy dỗ của những con người làm cha, làm mẹ như vợ chồng cô chú. Một cuộc sống đầy đủ với những đứa … [Read more...]