TRỒNG SANH Ở KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 2

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, cây sanh, Đồng Xoài, KCN Đồng Xoài

Tuần trước, Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã hoàn thành cơ bản hoạt động trồng cây tạo khuôn viên tại cổng chào Khu công nghiệp Đồng Xoài 2. Công ty tạo được uy tín nên đã trúng thầu tiếp tục thi công trồng thêm các cây Sanh tại Văn phòng Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Xoài 2 nằm bên trong công trình … [Read more...]

KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 2

Cây Xanh Gia Nguyễn, KCN Đồng Xoài 2, Cây công trình, Cây giống lâm nghiệp, Khu Công Nghiệp

Chúng tôi đã từng hai lần đến và làm việc tại Khu công nghiệp Đồng Xoài 2 cùng với Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn. Nơi đây mới nhìn vào chỉ là một khu đất  trống rộng, bao quanh là những rừng cao su đang trong giai đoạn thu hoạch. Lần đầu tiên đến đây, cổng chào vẫn chưa được hoàn thành, chưa có tên. Chúng … [Read more...]