CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY RẦU RÁI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY RẦU RÁI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ

cây xanh gia nguyễn, cây dầu rái, cao su đồng phú, cung cấp cây giống, cây giống lâm nghiệp

Công ty Gia Nguyễn mới vừa cung cấp hợp đồng 570 Cây Dầu Rái cho Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú. Dầu là Cây Giống Lâm Nghiệp trồng xen vào Cây Cao Su để tiết kiệm diện tích đất trồng. Nên họ yêu cầu Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp cây cao 1,3m trở lên.

Công ty cổ phẩn Cao Su Đồng Phú, thuộc huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước. Công ty là đơn vị có uy tín, thương hiệu trong hoạt động trồng Cây Cao Su.

Công ty Gia Nguyễn cung cấp 570 cây rầu rái cho công ty cao su Đồng Phú
Công ty Gia Nguyễn cung cấp 570 Cây Dầu Rái cho công ty Cao Su Đồng Phú

Nhưng 2 năm nay, giá mũ cao su xuống nhiều. Công ty cổ phần Cao Su Đồng Phú có ảnh hưởng nhiều. Và thay vì tập trung cho phát triển triệt để Cây Cao Su, thì công ty phải chuyển luân canh các loại cây khác.

Và lần này, công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú trồng 570 Cây Rầu Rái là bổ sung vào diện tích các Cây Cao Su già, sâu bệnh. THay vì phải trồng lại Cây Cao Su, thì Công ty dành trồng cây khác xem vào. Vừa tận dụng được đất, vừa tận dụng các cây khác, tránh việc rớt giá.

Cây dầu rái có thể đạt đến 70 m
Cây Dầu Rái có thể đạt đến 70 m

Dầu Rái là cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, cao 40 – 50m. Các cây sống lâu năm có thể đạt đến 70 m. Cây Rầu Rái sống quang các khu vực Cam Pu chia, Lào, Việt Nam.

Gỗ màu nâu đỏ nhạt, thớ thô nhưng chát liệu gỗ rất bền. Dầu rái là cây nguyên liệu chế biến sơn, vecni.

Chính vì thế, người dân ưa trồng cây giống lâm nghiệp này vừa để lấy gỗ, vừa để lấy dầu. Qua đó, việc thu hoạch của thế tạo lợi ích kép.

Dầu rái là cây nguyên liệu chế biến sơn, vecni
Dầu Rái là cây nguyên liệu chế biến sơn, vecni

Các Cây Dầu Rái sẽ được phát triển tạo nguồn thu nhập linh động, đa dạng cho Công ty Cao Su Đồng Phú.

Đây là cách làm, mô hình linh động cho các công ty, nhà vườn trong giai đoạn chuyển dịch cây giống hiện nay.

>>> HÌNH ẢNH CÔNG TY CÂY XANH GIA NGUYỄN CUNG CẤP CÂY RẦU RÁI CHO CÔNG TY CAO SU ĐỒNG PHÚ

Leave a Reply