CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE Ở AN GIANG | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE Ở AN GIANG

Cây Xanh Gia Nguyễn có đơn hàng Online cung cấp cây giống lâm nghiệp ở Châu Đốc, An Giang.

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp 300 cây Sưa Đỏ, 100 cây Cẩm Lai cho anh Quý ở Châu Đốc, An Giang. Đây là khách hàng Online tiếp theo của Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn.

Cung cấp cây Sưa Đỏ, Câm Lai ở An Giang

Anh Quý sau khi xem Website của Cây Xanh Gia Nguyễn đã liên hệ với công ty. Khi đã thống nhất về giá cả cây giống Sưa Đỏ, Cẩm Lai, anh Quý đã chuyển 100% số tiền vào tài khoản của Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn.

Để đảm bảo uy tín và cây giống không bị mất nước, 5h giờ sáng ngày hôm sau, chuyến xe chở cây giống của Cây Xanh Gia Nguyễn xuất phát từ Bình Phước vận chuyển tới anh Quý ở An Giang trong buổi sáng.

Cung cấp cây Sưa Đỏ, Câm Lai ở An Giang

Từ khi làm Online, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã được khách hàng biết đến nhiều hơn. Chúng tôi rất vui và tự hào khi nhận được sự tin tưởng của các đối tác ở các tỉnh miền Tây. Trong tương lai, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn sẽ cố gắng nâng cao chất lượng, số lượng cây giống hơn nữa, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên cả nước.

Cây Xanh Gia Nguyễn là đơn vị chuyên cung cấp cây giống lâm nghiệp, cây công trình, cây ăn trái… Mong được hợp tác với tất cả các bạn trên mọi miền đất nước.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ ĐƠN HÀNG ONLINE Ở AN GIANG

Leave a Reply