CÂY XANH GIA NGUYỄN ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH Ở NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG SEN – CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH Ở NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG SEN

Cây Xanh Gia Nguyễn vừa hoàn hành xong công trình cho nông trường Đồng Sen. Đây là công trình nhà ở của khu quân đội ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Công trình tiến hành phân lấp mặt bằng đến hoàn thành trong vòng 1 tháng. Với công trình tạo khuôn viên xanh, Cây Xanh Gia Nguyễn đã huy động công nhân làm việc tập trung, trong 5 ngày Cây Xanh Gia Nguyễn đã hoàn thành được công trình từ cơ bản đến hoàn tất.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, công trình, khuôn viên, cây
Khuôn viên lúc chưa thực hiện công trình trồng cây tạo khuôn viên

Trong công trình, Cây Xanh Gia Nguyễn đã sử dụng tổng cộng 11.200 cây Hắc Ó, 33 cây Nguyệt Quế, 1.900 cây Thạch Thảo, 621 m Cỏ Lạc, 88 cây Hồng Lộc, Chuỗi Ngọc Vàng 1980 cây, 2 cây Đa Đỏ, 2 cây Osaka Vàng, 342 m2 Cỏ Nhung Nhật để hoàn thành công trình phủ xanh khuôn viên của doanh trại này.

Tuy nhiên, không phải khi hoàn tất là đã xong. Cây xanh Gia Nguyễn còn nhận hỗ trợ , tư vấn, chăm sóc cho cây công trình sau khi hoàn thành. Cây Xanh Gia Nguyễn đã chuyển giao công nghệ chăm sóc, tưới nước tự động cho các công trình trong vòng 3 tháng đầu.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây công trình, công trình, khuôn viên, cây
Khuôn viên Doanh trại ở Nông trường Đồng Sen khi hoàn thành

Trong 3 tháng này, bất kể 1 cây nào chết, mất mát hoặc hư hỏng gì, Cây Xanh Gia Nguyễn sẵn sàng đổi lại mà không tính thêm chi phí. Đồng thời, sau 3 tháng, hàng năm Cây Xanh Gia Nguyễn có tổ chức định kỳ kiểm tra và có hướng hỗ trợ làm phát triển cho nó hoàn thiện, nó tốt hơn.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH Ở NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG SEN

Leave a Reply