CÂY XANH GIA NGUYỄN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BUÔN BÁN LIÊN TỤC – CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BUÔN BÁN LIÊN TỤC

Chúng tôi đến thăm vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn lần thứ ba. Qua mỗi lần lên cách nhau chừng 20 ngày. Tôi nhận thấy có một sự thay đổi rất đáng kể trong vườn ươm của chú Quang.

Có những cây bóng mát trong vườn quanh nhà đã không còn ở vị trí cũ, nó được bứng mang đi. Đặc biệt, có những cây rất lớn, cao hơn nóc nhà cũng đã được đưa đi. Tại vị trí đó có những cây mới được thay thế.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây xanh, vườn ươm, cao su, cây lớn, cây cảnh
Cây cổ thụ trong vườn được bứng lên, mang đi trồng ở công trình mới

Dạo khắp một vòng quanh vườn, chúng tôi thấy cây xanh có sự luân chuyển liên tục. Những cây bứng lên được chuyển đi để thực hiện những công trình do Cây Xanh Gia Nguyễn đảm nhận.

Những cây lớn này vốn dĩ nằm trên rừng, có những người làm thủy điện, hoặc những người mở rừng trồng cao su thấy có những cây này có giá trị nên giữ lại. Sau đó chú Quang sẽ gom mua về trồng lại. Sau một thời gian lại bán đi, hoặc chuyển đi để thực hiện các công trình tạo khuôn viên, cây cảnh.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây xanh, vườn ươm, cao su, cây lớn, cây cảnh
Cây Hắc Ó được cho vào túi ni lông vận chuyển tới công trình mới

Đối với nhiều nhà vườn mong mỏi bán được một cây đã cảm thấy khó. Nhưng đối với Cây Xanh Gia Nguyễn thì thấy có sự thay đổi mua bán cây khá nhanh. Những cây lớn còn dễ nhận biết. Nhưng hàng trăm ngàn cây nhỏ đi và đến khu vườn, chú Quang là chủ vườn cũng không nhớ nổi.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã có sự thay đổi đáng kể những cây trong vườn. Điều này chứng tỏ những cây vườn trong nhà của Cây Xanh Gia Nguyễn được mua vào, bán đi liên tục. Có sự thay đổi cây như vậy thì công việc buôn bán mới chạy tốt, tạo ra được giá trị.

Cây Xanh Gia Nguyễn, cây xanh, vườn ươm, cao su, cây lớn, cây cảnh
Cây Hồng Lộc được bỏ vào bầu, chuẩn đi đưa đi công trình

Và tôi hiểu, sự nỗ lực của cô chú như vậy mới nuôi được cho hai cậu con ăn học dưới Sài Gòn. Mỗi lần gia đình nội ngoại có vấn đề cần giúp đỡ, đều gọi đến cô chú.

Qua đó ta thấy Cây Xanh Gia Nguyễn có hoạt động buôn bán thường xuyên, tạo ra giá trị cho gia đình. Có như vậy thì vợ chồng chú Quang mới có thể đảm bảo cuộc sống tốt trong gia đình, nuôi con học hành đến nơi đến chốn.

Leave a Reply