CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ HỢP ĐỒNG ONLINE Ở TÂY NINH | CÂY XANH GIA NGUYỄN

CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ HỢP ĐỒNG ONLINE Ở TÂY NINH

Công ty Cây Xanh Gia Nguyễn có hợp đồng Online cung cấp cây giống cho khách hàng ở tỉnh Tây Ninh.

Sau hơn 1 năm tham gia vào hoạt động kinh doanh Online, công ty Cây Xanh Gia Nguyễn đã có rất nhiều hợp đồng từ các khách hàng ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Mới đây, Cây Xanh Gia Nguyễn có hợp đồng Online cung cấp 660 cây Chanh Giấy cho anh Nguyễn Thành Nhất ở Chang Riep, Ca Tum, Tây Ninh.

Sau khi xem website Cây Xanh Gia Nguyễn, anh đã gọi điện để thỏa thuận giá cả cây giống Chanh Giấy. Khi thấy giá cả phù hợp, anh Nhất đã quyết định mua 660 cây giống Chanh Giấy của Cây Xanh Gia Nguyễn.

Cung cấp cây Chanh Giấy cho khách hàng.

Do khoảng cách địa lý xa và cần gấp cây giống, nên anh Nhất không xuống vườn ươm Cây Xanh Gia Nguyễn để xem chất lượng cây giống. Hơn nữa, khi xem qua website của công ty, anh thấy có nhiều hoạt động mua bán thiết thực nên anh rất tin tưởng vào uy tín Cây Xanh Gia Nguyễn.

Vì anh Nhất cần gấp nên Cây Xanh Gia Nguyễn đã tiến hành vận chuyển ngay trong ngày đến 8 giờ tối mới tới nơi. Sau khi nhận hàng, anh Nhất rất hài lòng về chất lượng cây giống và dịch vụ mà Cây Xanh Gia Nguyễn cung cấp. Và nói rằng sẽ hợp tác lâu dài với Cây Xanh Gia Nguyễn trong lĩnh vực cây xanh.

>>> HÌNH ẢNH CÂY XANH GIA NGUYỄN CÓ HỢP ĐỒNG ONLINE Ở TÂY NINH

Leave a Reply